Już druga spółdzielnia socjalna została dofinansowana ze środków OWES

W dniu 18.02.2014 podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną. Tym razem jest to już „całkowicie” nasza, nowa świeżo utworzona spółdzielnia socjalna. Spółdzielnię Socjalną „Pasja” bo o niej mowa stworzyło 6 przesympatycznych kobiet, głównie pochodzących z powiatu kartuskiego (5 z nich otrzymało środki finansowe i wsparcie pomostowe). „Pasja” swoją siedzibę ma w Kartuzach i będzie zajmowała się głównie…

20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej!

To dziś! Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej – ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą tego dnia jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie “uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości…