Sopockie Podmioty Ekonomii Społecznej zbudują wspólną ofertę biznesową

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” wspólnie z przedstawicielami instytucji i organizacji bezpośrednio zaangażowanych w prace nad opracowaniem kierunków rozwoju ekonomii społecznej w Sopocie dostrzegł potrzebę zbudowania przez spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność zarobkową wspólnej oferty usług, jakie świadczą. Dlatego też zwracamy się do Państwa o zastanowienie się i przygotowanie przez swoją instytucje…