DOBRA ROBOTA NABIERA TEMPA

Cały wtorkowy dzień (20.09.) Partnerstwu OWES wypełniła wytężona praca nad założeniami i szczegółami funkcjonowania Ośrodka do roku 2020. Spotkanie Strategiczne było prowadzone metodami warsztatowymi. Opierało się na omawianiu poszczególnych elementów projektu, nie zabrakło także rozmów o wartościach.