OWES

Zapytanie ofertowe – formalno-prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania PS

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu formalno-prawnych aspektów prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

 

Zapytanie ofertowe – Lustracja społdzielni socjalnej

OWES

Zapytanie ofertowe – formalno-prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania NGO z dział. gosp.

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu formalno-prawnych aspektów prowadzenia i funkcjonowania NGO z działalnością gospodarczą.

Zapytanie ofertowe – Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania NGO z dzialalnością gospodarczą.