OWES

Zapytanie ofertowe – szkolenie dla branży hotelarsko – gastronomicznej

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń z obszaru branży hotelarsko – gastronomicznej.

POBIERZ TREŚĆ