OWES

Zawiadomienie o wyborze oferenta – 1/OWES/PP/2018

Uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/OWES/PP/2018 – Kompleksowa usługa doradcza w zakresie opracowania dokumentu – dwóch strategii CSR w wraz z mapą interesariuszy w oparciu o wymagania standardu ISO 26000 w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie…

OWES

Zapytanie ofertowe – coaching rozwojowy

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi coachingu rozwojowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. POBIERZ Zapytanie ofertowe