przedsiębiorca odpowiedzialny

Dzień dobry biznes – jak pozyskać klienta i rozwijać relacje – 15.06.

Jak pozyskać klienta i utrzymać relacje z nim? Jak rozwijać swój biznes za granicą? To tylko niektóre z zagadnień podejmowanych podczas spotkania. W trakcie spotkania otrzymacie Państwo przydatną wiedzę w zakresie realizacji swoich założeń biznesowych w tym także z użyciem nowoczesnych narzędzi przywiązujących klientów do Państwa produktów i usług. Nowoczesna technologia integracji kart lojalnościowych z…

Powiatowe Forum III Sektora w Kartuzach

W Powiecie Kartuskim odbyło się Forum III sektora organizowany wspólnie przez Starostwo Kartuskie, Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych w Kartuzach i nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tematem była Ekonomia Społeczna w kulturze. Wspólnie stworzyliśmy przyjazną przestrzeń do współpracy dla dobra mieszkańców, osób wykluczonych społecznie i rozwoju regionu między innymi w sferze kultury.

„Hand Made dla każdego”

Nabór do projektu dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska Od 1 czerwca 2018 Projekt Pełni Szczęścia – stowarzyszenie – prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt. „Hand Made dla każdego” Cel projektu: integracja i aktywizacja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych Miasta Gdańska poprzez zajęcia rozwijające sprawność manualną,  a co za tym idzie rozwój twórczy i…

Nabór do programu “Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z terenu Miasta Gdańska, zapraszamy Was do zgłaszania się do czwartej edycji wyjątkowego programu szkoleniowo-doradczego “Twoje pierwsze kroki w fundraisingu“! Podczas szkolenia i cyklu doradztw zastanowimy się, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną. Udział w programie jest nieodpłatny. Organizacja, której przedstawiciel zgłasza się do programu, musi spełnić następujące warunki:…