OWES

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne doradztwo dot. profesjonalnych i wystąpień publicznych.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego dot. obszaru profesjonalnych i wystąpień publicznych według metody Solution Focused Brief Method.

POBIERZ