Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

Działasz w organizacji społecznej? Wypowiedz się! Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele: programu przeznaczonego dla organizacji społecznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Za rozdzielenie tych środków odpowiedzialne będą Fundacja Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych…