Konferencja konsultacyjna projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030

W środę 23 stycznia br. odbędzie się konferencja konsultacyjna Ministra Inwestycji i Rozwoju projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 (KSRR 2030). Strategia to dokument, w którym przedstawiono systemowe ramy polityki rządu w odniesieniu do województw, powiatów i gmin. Strategia będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych, zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy UE.…