OWES

Zapytanie ofertowe – zagospodarowanie przestrzeni lokalowej

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzeni lokalowej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. POBIERZ