OWES

Zapytanie ofertowe – doradztwo branżowe, gastronomia

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa branżowego z zakresu branży gastronomicznej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. POBIERZ