OWES

Badanie satysfakcji klientów OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej dnia 21 stycznia br. zaprosił przedstawicieli PES/PS do udziału w badaniu satysfakcji klientów OWES. Celem badania jest poznani opinii na temat usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, z którego wsparcia korzystali Państwa klienci w ostatnim czasie. Termin udziału w badaniu upływa z dniem 11 lutego 2019 r.  W przypadku kierowanych do Państwa…

Asystent osoby bezdomnej

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Osoby Bezdomnej; Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało: tworzenie i realizacja wspólnie z klientem Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, motywowanie klienta w podejmowaniu działań mających na celu poprawę i zmianę jego sytuacji socjalno – bytowej oraz monitorowanie i ewaluacja pracy z beneficjentem…

Webinarium – Europejski Fundusz Społeczny Plus

Trwają prace nad określeniem kształtu i zasad dotyczących przyszłego okresu programowania i Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie funkcjonował jako EFS+. O tym co nas czeka, jakie nowe rozwiązania są proponowane, jakie pytania jeszcze są zadawane w związku z kształtem przyszłej perspektywy opowiadał podczas naszego webinarium pan Paweł Szymański z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji…