Seminarium Sieciujące Klastra Ekonomii Społecznej

W dniach 28-29 marca w Juracie odbyło się drugie seminarium sieciujące Pomorskiego Klastra Ekonomii Społecznej (PKES). Uczestnikami były osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej, które korzystają ze usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tym Razem jego tematyka skupiała się na kwestiach sprzedażowych, co było wypadkową bardzo zróżnicowanych oczekiwań. Była to szansa na uzupełnienie wiedzy o kwestiach sprzedażowych,…