OWES

Zapytanie ofertowe – doradztwo branżowe (szkolenie baristyczne)

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizacje usługi specjalistycznego doradztwa branżowego z zakresu obsługi baristycznej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ