Zapytanie ofertowe – specjalistyczne doradztwa branżowego (fizjoterapia – masaż).

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa branżowego – branża fizjoterapia – masaż skierowanego do PES, w tym PS. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznego doradztwa z zakresu branzy fizjoterapeutycznej (masaże).

Zapytanie ofertowe – usługa marketingowa (wykonanie fotografii cyfrowych).

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi marketingowej “szytej na miarę” polegającej na wykonaniu fotografii wnętrz jednego z PES do celów promocyjnych. Zapytanie ofertowe – usługa marketingowa szyta na miarę (promocyjne zdjęcia cyfrowe).