OWES

Zapytanie ofertowe – sesja zdjęciowa.

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi marketingowej “szytej na miarę” (sesja zdjęciowa do celów informacyjno – marketingowych). POBIERZ