Podsumowanie spotkań makroregionalnych – RAPORT

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym spotkania makroregionalne dedykowane konsultacjom Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Ustawie o Centrach Usług Społecznych. Zgodnie z informacją od OZRSS raport trafił 23.07.2018 do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS  oraz do zespołu pracującego nad CUS w Kancelarii Prezydenta RP. Jak czytamy na ekonomiaspoleczna.pl W tym miejscu prezentujemy materiały, które…

Details

Lustracja w spółdzielni socjalnej i brak środków. Co zrobić?

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem blogowym Waldemara Żbika dotyczącym lustracji w spółdzielni socjalnej. To odpłatny obowiązek, przyda się więc z pewnością kilka rad. Poniżej fragment tekstu z odnośnikiem do całości. Temat lustracji w spółdzielni socjalnej w sytuacji, gdy brakuje środków na pokrycie jej kosztów elektryzuje spółdzielców socjalnych od dawana. Lustracja jest bowiem obowiązkowa i…

Details

Zapisy do Gdańsk Business Run 2018!

Poland Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety. Jest częścią Poland Business Run – ogólnopolskiej imprezy, która tego samego dnia, wystartuje jednocześnie w 9 miastach Polski. Informacje o wydarzeniach lokalnych dostępne są na stronie internetowej: Gdańsk: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/gdansk Kiedy odbędzie się bieg? Bieg odbędzie się w pierwszą niedzielę września, tj. 02.09.2018. Start nastąpi o…

Details

Akumulator Społeczny – nabór

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację Waszych pomysłów i na rozwój organizacji! Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie! Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i…

Details

Pomorski Gryf Gospodarczy 2018

Trwa konkurs o nagrodę Gryfa Gospodarczego 2018.  Już dziś zgłoś swoją firmę. Do konkursu o nagrodę Gryfa Gospodarczego  można zgłaszać się do 15 lipca 2018 r. To szansa na zdobycie jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla pomorskich przedsiębiorstw. Udział w konkursie jest bezpłatny.  Zwycięzców poznamy we wrześniu. Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród,…

Details

Konsultacje publiczne Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES). KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i…

Details

Lista przedsiębiorstw społecznych

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej opublikował listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne (np. na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie). Są to przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit. Dla podmiotów, które…

Details

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES,…

Details

Pomorska Aktywność Zawodowa – dofinansowane szkolenia

Projekt POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA realizowany jest w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany do 470 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu), które z własnej…

Details