Zdobądź środki na wkład własny

Do 30 listopada 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Adresatami programu mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2018 roku Projektodawcy…

Details

Nabór na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani…

Details

Kampania Społeczna Taki Jak Ja

W najbliższych miesiącach, na przestrzeni sierpnia – października 2018, odbędzie się cykl spotkań dedykowanych pracodawcom. Podczas 20 mityngów, zainteresowanym będziemy rozdawać materiały i przekazywać wiedzę na temat korzyści i specyfiki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przybliżymy informacje na temat warunków zatrudniania, jak również profitów i refundacji przysługujących z tego tytułu. Przyjdź na spotkanie. Dowiedz się więcej. Osoba koordynująca…

Details

Petycja do Prezydenta Poznania w sprawie wsparcia dla Kawiarni Dobra

Petycja do Prezydenta Poznania – Pana Jacka Jaśkowiaka w sprawie wsparcia dla Kawiarni Dobra zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Podpis możecie złożyć elektronicznie TUTAJ. Szanowny Panie Prezydencie, My, rodzice i przyjaciele dzieci z niepełnosprawnością, z niepokojem przyglądamy się zamknięciu kawiarni Dobra w Poznaniu.  Dobra to nadzieja na lepszą przyszłość naszych dzieci. Wierzyliśmy i nadal wierzymy, że takich…

Details

Kwalifikacje dla Pomorzan – kurs języka niemieckiego

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w projekcie „Kwalifikacje dla Pomorzan”, który gwarantuje szkolenie z j. niemieckiego wraz z egzaminem WiDaF. Kto może wziąć udział? W szkoleniu mogą wziąć udział tylko kobiety. Do zakwalifikowania niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów formalnych: zamieszkiwanie na terenie województwa pomorskiego, zatrudnienie w mikro / małym / średnim przedsiębiorstwie lub podmiocie…

Details

Pomoc to Moc – dotacje do 100 000

Macie pomysł na inicjatywę, która zwiększy bezpieczeństwo Waszej społeczności? Świetnie! Pomożemy Wam ją zrealizować. Kierunek tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc: Zdrowa i bezpieczna rodzina. PZU pomoże Wam w znalezieniu partnera merytorycznego projektu. Możecie również wskazać go sami korzystając z mapy partnerów akcji lub zgłosić się z podmiotem spoza tej listy. Wspólnie z wybranym partnerem złóżcie wniosek.…

Details

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na obchody „Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie”, które w dniach 16- 21 września 2018 r. odbędą się w Trójmieście. Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych – w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin…

Details

Głosuj na Herosów Przedsiębiorczości

Zachęcamy do oddawania głosów na inicjatywę Fundacji Aktywnie do Przodu! Poniżej opis przedsięwzięcia oraz link do strony, na której można oddawać głosy. „Planujemy doposażenie i rozreklamowanie we współpracy z partnerami pierwszej w naszej części kraju wypożyczalni rowerów o napędzie ręcznym handbike’ów. Pragniemy, by każdy, także osoby z niepełnosprawnościami miał możliwość poczuć radość z jazdy na…

Details

Konsultacje programu współpracy

Pojawił się projekt Programu współpracy Miasta Gdańska z  organizacjami pozarządowymi na 2019 rok opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych. Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do rozpatrzenia. Propozycje można składać do 27 sierpnia 2018 roku…

Details