Pomorska młodzież na spotkaniu z ekonomią społeczną w WSS Słoneczne Wzgórze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” we współpracy z wybranymi pomorskimi szkołami średnimi w I i II kwartale br. zrealizował program „Szkoła przedsiębiorczości społecznej”.

W ramach programu uczniowie pomorskich liceów mieli możliwość zapoznania się z funcjonowaniem wybranych podmiotów ekonomii społecznej, powstałych przy wsparciu OWES Dobra Robota. Poniżej przedstawiamy relację z jednej z takich wypraw do spółdzielni ulokowanej w sercu Kaszub.

słoneczne wzgórze

Details

Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej

W związku z zakończeniem oceny Formularzy Rozszerzenia Biznesplanu oraz czasem przeznaczonym na wpłynięcie odwołań od decyzji Komisji Oceny Formularzy ogłaszamy ostateczną listę rankingową spółdzielni socjalnych rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego w związku z chęcią przyjęcia nowego członka/zatrudnienia pracownika. Lista rankingowa_final Odrzucone na etapie oceny merytorycznej spółdzielnie nie wniosły odwołań – lista rankingowa pozostaje bez zmian.…

Details

Rekrutacja uzupełniająca – lista rankingowa

W związku z przeprowadzeniem posiedzenia Komisji Oceny Formularzy Rozszerzenia Biznesplanu w dniu 26.06.2015 przedstawiamy listę rankingową: Lista rekomendowanych spółdzielni: Grupa spółdzielcza/Istniejąca spółdzielnia Przyznana ilość punktów Informacja o przyznaniu dotacji Proponowana kwota środków finansowych 1. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze 105 pkt. Rekomendowana do dotacji (1 OSOBA) 20.000 zł 2. Spółdzielnia Socjalna DALBA 103 pkt. Rekomendowana…

Details