Kaszubia na ostatniej prostej – w powiecie wejherowskim powstaje kolejna spółdzielnia

19 czerwca br. Rada Powiatu Wejherowskiego rozpoczęła proces powoływania Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia”, a w najbliższym tygodniu również Rada Gminy Wejherowo pochyli się nad uchwałą powołującą tą spółdzielnię. Jest to przełom, który mamy nadzieję doprowadzi do powołania i zapoczątkowania pracy przedsiębiorstwa społecznego, który będzie rozwijał swoją działalność na terenie gminy i powiatu. Tym samym ekonomia społeczna wejdzie…

Details

Pełnomocnik OMGGS ds. ekonomii społecznej w gronie ekspertów GECES

Pełnomocnik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot ds. ekonomii społecznej, Piotr Wołkowiński został wybrany do Grupy Ekspertów Komisji ds. ekonomii społecznej (GECES – Group of Experts on Social Entrepreneurship). Jest on jednym z 7 ekspertów reprezentujących samorządy. W skład grupy liczącej 42 osoby z obszaru całej UE wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, instytutów badawczych, organizacji wspierających itp.. Grupa GECES doradza Komisji…

Details

Zakończenie rekrutacji w ramach uzupełniającej tury naboru wniosków

Szanowni Państwo, Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu, którzy chcą założyć/przystąpić albo zostać zatrudnieni w Spółdzielni Socjalnej dokonano oceny Formularzy Rekrutacyjnych Spółdzielni Socjalnych. Poniżej prezentujemy Listę Rankingową ocenionych Formularzy. Wszystkich spełniających kryterium pozytywnego rozpatrzenia prosimy o dostarczanie do biura OWES (UWAGA zmiana adresu: Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk) dokumentacji ubiegania się o dotacje tj: – Formularza…

Details

Gdańskie PES w poszukiwaniu wspólnych obszarów współpracy

28 maja w So stay Hotel – hotelu prowadzonym przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej, odbyło się spotkanie Gdańskich Podmiotów Ekonomii Społecznej(PES). Spotkanie zostało zorganizowane przez OWES „Dobra Robota” przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego UM Gdańska. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele PES i otoczenia PES  (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej), ale również przedstawiciele Wydziału…

Details

Zmiana siedziby biura OWES

Uprzejmie informujemy, iż od dn. 15 maja br. do odwołania biuro
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej znajduje się w siedzibie Fundacji RC
przy Al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
Tel.: +48 58 344 40 39  Fax: +48 58 340 12 13

Serdecznie zapraszamy
Zespół OWES

Zakończenie naboru wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo, Zgodnie z zapisem  § 4 Zasady rekrutacji Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, którzy chcą założyć/przystąpić albo zostać zatrudnieni w Spółdzielni Socjalnej”: „§ 4 Zasady rekrutacji Rekrutacja w ramach projektu prowadzona jest w turach. Terminy ogłaszania tur rekrutacji do projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Realizatora, przy czym I tura odbędzie się w miesiącach październik…

Details

III Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” zaprasza na III Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości: Zysk i wartość w biznesie. Forum odbędzie się 9 czerwca w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym (Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, bud. C) w godz. 9:00-12:00. Przyjdź i przekonaj się, czy jedyną wartością w biznesie jest zysk? Zobacz, co potrafią firmy, które powstały, by…

Details

Spotkanie Gdańskich Podmiotów Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” oraz Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta  w Gdańsku  serdecznie zaprasza na spotkanie Gdańskich Podmiotów Ekonomii Społecznej w dni. 28 maja 2015 o godz. 8.30. Spotkanie odbędzie się w Hotelu So Stay Hotel. Szczegóły spotkania w załącznikach: zaproszenie na spotkanie WRS zaproszenie PES w gd 280515 zaproszenie PES w gd 280515…

Details

Spotkanie Klastra ES

Zapraszamy na kolejne spotkania Klastra ES, które planujemy na przyszły tydzień – 19 maja br. na godz. 13.00. Odbędzie się ono w siedzibie Fundacji SPRAWNI INACZEJ (ul. Północnej 5, Brzeźno, Gdańsk).   Tematy długofalowe: 1/ Ostatnie seminarium sieciujące Klastra ES  22-23 czerwca br. – strategia Klastra ES 2/ Studium zarządzania projektami europejskimi w nowej perspektywie finansowej dla Członków…

Details