UWAGA! II tura rekrutacji już wkrótce

Z dniem 18 marca 2014 r. rozpocznie się II tura rekrutacji dla osób/grup chcących założyć spółdzielnię socjalną.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji  znajdują się w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu. Zarówno regulamin jak i wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce: DOTACJE.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie animatorem.

UWAGA! Wyniki posiedzenia odwoławczego po II Komisji Oceny Biznesplanów

W związku z przeprowadzeniem w dniu 27.02.2014 roku posiedzenia odwoławczego po II Komisji Oceny Biznesplanów informujemy o jego wynikach. Spośród pięciu złożonych Biznesplanów trzy zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, dwa pozostałe Biznesplany zostały ocenione negatywnie na etapie oceny merytorycznej. Niestety ze względu na wyczerpanie alokacji środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą rekomendowany do otrzymania…

Details

W Gdańsku powstaje hotel odpowiedzialny społecznie

Pierwszy w Trójmieście hotel odpowiedzialnego społecznie powstaje w budynku dawnego komisariatu policji przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku. Będzie to pierwsze w Trójmieście profesjonalne przedsiębiorstwo społeczne w branży hotelarskiej, łączące orientację rynkową z odpowiedzialnością społeczną. – Będzie to miejsce praktyk, staży i pierwszej pracy dla młodzieży, która ten start ma utrudniony. Poprzez pracę w przedsiębiorstwie zdobywać…

Details

Już druga spółdzielnia socjalna została dofinansowana ze środków OWES

W dniu 18.02.2014 podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną. Tym razem jest to już „całkowicie” nasza, nowa świeżo utworzona spółdzielnia socjalna. Spółdzielnię Socjalną „Pasja” bo o niej mowa stworzyło 6 przesympatycznych kobiet, głównie pochodzących z powiatu kartuskiego (5 z nich otrzymało środki finansowe i wsparcie pomostowe). „Pasja” swoją siedzibę ma w Kartuzach i będzie zajmowała się głównie…

Details

20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej!

To dziś! Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej – ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą tego dnia jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie „uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości…

Details

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Gdyni na spotkanie „Jak wzmocnić organizację z wykorzystaniem ekonomii społecznej”

Serdecznie zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe z Gdyni  na spotkanie „Jak wzmocnić organizację z wykorzystaniem ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 o godz. 17:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 maja 27/31.

A może działalność odpłatna lub gospodarcza?

Być niezależnym od konkursów, dotacji i grantów,
a jednocześnie zapewnić stabilność finansową swojej organizacji.
Czy to możliwe?

Details

Zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu gdańskiego na spotkanie „Jak wzmocnić organizację z wykorzystaniem ekonomii społecznej”

Serdecznie zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe z obszaru powiatu gdańskiego  na spotkanie „Jak wzmocnić organizację z wykorzystaniem ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 o godz. 17:00
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16.

Details

Za nami kolejne spotkanie z lokalnymi NGO. Tym razem spotkaliśmy się w Tczewie

W dniu 12 lutego odbyło się kolejne z cyklu powiatowych spotkań z organizacjami pozarządowymi, które poświęcone było kwestiom ekonomizacji organizacji. W spotkaniu wzięły udział aktywne organizacje zainteresowane swoim rozwojem jak również tworzeniem spółdzielni socjalnych. Mieliśmy okazję przedstawić szczegóły dotyczące korzyści płynących z ekonomizacji oraz przedstawić ofertę OWES w zakresie wsparcia organizacji w działaniach związanych z…

Details