I Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości już za nami

 Dniu 16.01.2013r, w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, którym zainaugurowaliśmy cykl 3 spotkań poświęconych wdrażaniu idei odpowiedzialnego biznesu w firmach z sektora MSP. Uczestników powitał Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Adam Józef Bela oraz Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki. Spotkanie realizowane było w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Details

UWAGA! Kampania „Podziel się 1%”

1 procent

Szanowni Państwo,

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Gdańska, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych po raz kolejny przygotowuje kampanię „Podziel się 1 %”. W ramach kampanii przewidziano promocję organizacji pożytku publicznego. Każda z organizacji objętych „patronatem” będzie miała zapewnione ogłoszenie w Dzienniku Bałtyckim oraz audycję w Radio Plus.

Details

II posiedzienie KOB w ramach I tury dotacyjnej

Szanowni Państwo, W dniu 27.01.2014 roku w siedzibie OWES odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów w ramach I tury dotacyjnej. Jak dotąd wpłynęło 5 kompletów dokumentów. Wszystkie podmioty, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji i są zainteresowane uzyskaniem dotacji jeszcze w tym naborze, są proszone o składanie dokumentów do biura OWES, Park Naukowo – Technologiczny…

Details

Lista rankingowa oceny biznesplanów w I turze naboru

Zgodnie z punktem 14 § 3 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych przedstawiamy Państwu listę Biznesplanów wraz z ilością uzyskanych punktów oraz informacją o rekomendacji do przyznania dotacji/braku rekomendacji. Każdy z Beneficjentów biorących udział w procedurze dotacyjnej zostanie także poinformowany pisemnie  o wynikach oceny Biznesplanu wraz z uzasadnieniem.

Details