Organizujesz staż? Teraz czekają na ciebie dodatkowe korzyści

Doświadczenie z Plusem oraz Staż z Bonusem to tytuły dwóch nowych projektów Gdańskiego Urzędu Pracy kierowanych do przedsiębiorców. Oba stanowią połączenie dwóch dobrze znanych im form wsparcia – stażu i refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników. Pierwszy z projektów zakłada zorganizowanie w firmie 3 miesięcznego staż dla bezrobotnego, po tym czasie osoba nabywająca praktycznej…

sprzedaż faoo

Szkoła Fundraisingu FAOO

Bądź niezależny, buduj stabilność – naucz się zbierać fundusze! Zapraszamy na kurs specjalistyczny „Szkoła Fundraisingu FAOO” realizowany w ramach Programu Edukacji Fundraisingowej (PEF). To bezpłatny program edukacyjny, który służy wzmocnieniu kompetencji potrzebnych do wypracowania strategii fundraisingowej, pozwalającej budować stabilność i potencjał finansowy organizacji. Kurs wzmocni potrzebne kompetencje, nie będzie jednak warunkiem wystarczającym, aby w pełni…

Mistrzowie są wśród nas

Poprawne wykonanie pięciu kroków potrzebnych do zrealizowania danej czynności daje osobie z niepełnosprawnością intelektualną tytuł mistrza, a trzech – czeladnika. 80 niezwykłych tytułów przyznawanych jest w ramach projektu „Mistrzowie są wśród nas”, rozwijanego w gdyńskim Inkubatorze Innowacji Społecznych. Projekty jak ten nie rodzą się przy biurkach, ale w głowach i nagle, bo wynikają z doświadczenia.…

Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Aplikacje należy przesłać do 15 kwietnia wyłącznie online przez stronę https://www.regiostarsawards.eu/login.php

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards

Ogłoszono edycję 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15. Wysokość środków na…

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” – Gdańsk

27 marca 2018 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku odbędzie się siódme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje ogólne W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych…

Szkolenia elektryczne SEP – Kurs G1 dozór

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o  jest partnerem w projekcie unijnym RPO WP 5.5 – „Kwalifikacje dla Pomorzan” w ramach którego realizujemy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Serdecznie zapraszamy pracowników pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  a także podmiotów ekonomii społecznej do skorzystania ze szkoleń w zakresie uprawnienia…

Diagnozy w Równać Szanse – termin przedłużony!

Termin składania diagnoz w OKG przedłużony do 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 w południe! Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.   O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r.,…

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE: Szkolenie w Gdańsku

Szanowni Państwo,   W dniu 19 marca 2018r. w Gdańsku odbędzie się Seminarium Informacyjne nt. możliwości aplikowania w programach:   ·         Polska-Rosja 2014-2020 ·         Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 ·         Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021   Link rejestracyjny, zaproszenie oraz agenda spotkania dostępna na https://ewt.pomorskie.eu/-/seminarium-informacyjne-wiosna-2018   Proszę o dystrybucję e-maila do osób zainteresowanych w Państwa instytucji.…

Najlepsi europejscy przedsiębiorcy społeczni – nagrody do 50 tys. euro

The Social Innovation Tournament organizowany przez European Investment Bank ma na celu promowanie najlepszych europejskich przedsiębiorców społecznych. Do konkursu można zgłaszać trwające projekty dotyczące przeciwdziałaniu bezrobociu, marginalizacji grup defaworyzowanych, promujące dostęp do edukacji oraz opieki medycznej, dotyczące środowiska naturalnego, czy użytkowania nowych technologii. Konkurs jest otwarty dla różnych rodzajów podmiotów, m.in. ngo, przedsiębiorstwa społeczne, działy…