UWAGA!!! Wyniki posiedzenia KOB w ramach procedury odwoławczej

W związku z przeprowadzeniem w dniach 25-26.06.2014  posiedzenia odwoławczego po III Komisji Oceny Biznesplanów informujemy o jego wynikach. Spośród siedmiu złożonych Biznesplanów dwa zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej i rekomendowane do uzyskania wsparcia finansowego, pięć pozostałych Biznesplanów zostało ocenionych poniżej minimum punktowego kwalifikującego do otrzymania rekomendacji KOB.

UWAGA- ZMIANA TERMINU! Zaproszenie na szkolenia z zakresu księgowości/kadr oraz płac w SpS.

Szanowni Państwo,

Wystąpiła potrzeba zmiany terminów szkoleń dotyczących księgowości oraz kwestii kadrowo płacowych w spółdzielniach socjalnych. Poniżej, w opisie szkoleń znajdują się nowe daty oraz formularze zgłoszeniowe. Jednocześnie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń na oba szkolenia został przedłużony do dnia 25 czerwca br. do godziny 12:00. Więcej informacji w opisie.

Spotkanie z nowopowstałymi spółdzielniami w Lasowicach Wielkich

Dzięki uprzejmości Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć” oraz Spółdzielni Socjalnej o tej samej nazwie („Wróć”) w Lasowicach Wielkich w dniu 9.10.2014 r. odbyło się spotkanie sieciujące podmiotów ekonomii społecznej (PES). Kameralny nastrój miejsca udzielił się wszystkim zebranym, którzy bardzo otwarcie, serdecznie, ale i konkretnie, merytorycznie  dyskutowali o rozwoju ekonomii społecznej (eS) w naszym województwie, nawzajem poznawali swoje oferty, propozycje współpracy,  nawiązywali nowe kontakty.

Szkolenia z księgowości dla spółdzielni socjalnych!

 

OWES Dobra Robota zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów:

kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, puckim. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot.

do udziału w szkoleniach:

  •   „Księgowość w spółdzielniach socjalnych” w dniu 17.06.2014;
  •  „Kwestie kadrowo-płacowe w spółdzielniach socjalnych w dniu 18.06.2014”.