Szkolenie „Stosowanie zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza na 1-dniowe szkolenia pt. Stosowanie zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych.

Szkolenia odbędą się w styczniu 2014 r. w  siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk.

Terminy szkoleń:

  • 13.01.2014
  • 14.01.2014
  • 15.01.2014

Mają Państwo możliwość wyboru dogodnego terminu.

UWAGA! Nabór biznesplanów w ramach I tury rekrutacji

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procesu dotacyjnego informujemy, że w momencie zrealizowania ścieżki szkoleniowo-doradczej mogą Państwo składać gotowe biznesplany. Dokumenty przyjmowane są w biurze OWES ul. Trzy Lipy 3 pok. 412 Gdańsk, w godzinach od 8 – 15:30. Pierwsze posiedzenie komsiji oceny biznesplanów odbędzie się 27.12.2013 r. W terminie 7 dni na stronie OWES zamieszczona zostanie stosowna lista…

Zakończył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości!

  Spotkania z przedsiębiorcami, szkolenia, seminaria, warsztaty, wykłady, konferencje, jak również dni otwarte, gry, konkursy, wystawy, przedstawienia… aż 121 wydarzeń odnotowano z tej okazji na Pomorzu w dniach 18 – 24 listopada 2013 r. Organizacja tych spotkań miała na celu promocję przedsiębiorczości. Bardzo cieszy nas to, że w tym roku Organizatorzy postawili również na upowszechnianie…

Szkolenie pt. „Formalno prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza na jednodniowe szkolenie pt. Formalno prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się dnia 16 grudnia 2013 r. w  siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk.  Szkolenie trwa od godz.: 9:00 do 16:00. Zgłoszenie (dostępne w załączniku) prosimy przesłać…

Wyniki I tury rekrutacji do projektu OWES

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem I tury rekrutyacji przedstawiamy listę rankingową kończącą ten etap. Wpłynęło do nas 110 formularzy zgłoszeniowych. W trakcie prowadzonej rekrutacji wycofało się 9 osób. Prosimy uwzględnić, że wyniki dotyczą jedynie procesu rekrutacji osób zainteresowanych sfinansowaniem ze środków OWES powołania spółdzielni socjalnej badź zatrudnienia nowego pracownika w istniejącej spółdzielni.  Nie są one równoznaczne z przyznaniem…

UWAGA! Szkolenie pt. „Zarządzanie podmiotami ekonomii społęcznej”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza na jednodniowe szkolenie pt. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Szkolenie odbędzie się w  siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk. Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Reiske. Zgłoszenie (dostępne w załączniku) prosimy przesłać do dnia 05.12.2013 do…