• Zastanawiało Cię kiedyś, jak chciałabyś/chciałbyś, aby wyglądała Twoja wymarzona praca?
  • Wyobrażałaś/wyobrażałeś sobie, że możesz realizować swoje pasje, pomagać innym i jednocześnie mieć w tym samym miejscu swoje miejsce pracy?
  • Czy wierzysz, że firma może istnieć nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze i generować zysk?
  • Czy wiesz, że wcale nie musisz codziennie zastanawiać się, co z tobą jest nie tak, że nie możesz znaleźć pracy?

Bardzo wiele odpowiedzi na te pytania daje ekonomia społeczna. Pozwala bowiem wykreować własne miejsca pracy, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki.

Ekonomia społeczna pomaga rozwijać skrzydła organizacjom społecznym oraz uniezależniać się od środków publicznych i zatrudniać najaktywniejszych aktywistów.

Sprawia, że w momencie, gdy Twoja sytuacja na rynku jest niepewna (np. właśnie kończysz urlop macierzyński, skończyłaś/skończyłeś studia, jesteś osobą niepełnosprawną albo powyżej 50 roku życia) i jednocześnie masz świadomość własnej wartości, nie musisz szukać „jakiejkolwiek pracy”. Dzięki pomocy innych ludzi możesz wykreować własne miejsce pracy. Ekonomia społeczna daje godność.

Sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne nie zapominają o społecznej odpowiedzialności i nie zapominają
o generowaniu zysku. Chronią środowisko, realizują działalność społecznie użyteczną, dają zatrudnienie zależne
jedynie od ilości włożonej w jego rozwój pracy, współpracują z lokalnymi instytucjami i firmami, bo ich produkt
jest na tyle wysokiej jakości, że nie mają problemów z poszukiwaniem klientów oraz partnerów biznesowych.

Zbyt doskonałe? Nierealne?

A jednak podmioty ekonomii społecznej istnieją  na całym świecie i kierują się właśnie takimi zasadami. W naszym województwie także przy pomocy m.in. OWES będzie ich coraz więcej.  A jeden z nich może być także Twoim miejscem pracy.