Oferta pracy – Asystent/Asystentka Osoby Uczestniczącej

Fundacja Pokolenia zachęca do składania CV w odpowiedzi na poniższą ofertę pracy. Nabór osób na stanowisko asystenta/-ki osoby uczestniczącej w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od kandydatów/kandydatek wymagamy: – wykształcenia średniego Wymagania dodatkowe: – umiejętność skutecznego komunikowania się – umiejętność współpracy z ludźmi…

Details

Zapytanie ofertowe – formalno-prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania PS

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu formalno-prawnych aspektów prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

 

Zapytanie ofertowe – Lustracja społdzielni socjalnej

Zapytanie ofertowe – formalno-prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania NGO z dział. gosp.

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu formalno-prawnych aspektów prowadzenia i funkcjonowania NGO z działalnością gospodarczą.

Zapytanie ofertowe – Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania NGO z dzialalnością gospodarczą.

Zapytanie ofertowe – wykonanie filmu

W załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe –dotyczące  wykonania filmu reklamowego wyłonionym laureatom konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”,

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – Rozeznanie rynku – wykonanie statuetki

Dotyczące wykonania statuetki w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata…

Details