Zapytanie ofertowe – zajęcia i materiały

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie niezbędnych materiałów do warsztatów i realizacja zajęć podczas 4 edycji wyjazdowych dot. edukacji o ekonomii społecznej na rzecz uczniów. Wyjazdy mogą być realizowane na terenie całej Polski (jeden obóz w Tatrach, jeden obóz na Mazurach, 2 obozy na ternie woj. Pomorskiego). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia…

Details

Zapytanie ofertowe – catering

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej). Zajęcia będą organizowane w trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) lub do 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że usługa będzie świadczona dla ok 20 uczestników jednocześnie w okresie realizacji SMES (do 31.12.2019). Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia liczby uczestników SMES. Liczba dni świadczenia…

Details

Rozeznanie rynku – prowadzenie spotkania sieciującego

Dotyczące poprowadzenia spotkania sieciującego (w dniach 14-15.06.2019 r.) dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie efektywnych sposobów zwiększania zaangażowania pracowników przeprowadzone w formule grywalizacji „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją…

Details

Zapytanie ofertowe – sesje wyjazdowe dla uczestników SMES

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez max 3 dni (od godziny 9.00 pierwszego dnia do 19.00 ostatniego dnia) miejsca realizacji sesji wyjazdowych dla max 20 uczestników SMES (Szkoła Menedżerów Ekonomii Społecznej), dla trenera/ów (jeden trener prowadzący w każdym dniu i max 3 trenerów jednego dnia) oraz 1 osoby obsługującej wyjazd (z ramienia Zamawiającego). Liczba uczestników może…

Details

Zapytanie ofertowe – rebranding

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizacje usług marketingowych z zakresu rebrandingu dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – e-commerce

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizacje usługi specjalistycznego doradztwa branżowego z zakresu marketingu e-commerce dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – doradztwo brażowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa branżowego (branża hotelarska) dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ