Nabór osób na stanowisko doradcy kluczowego/doradczyni kluczowej

Fundacja Pokolenia poszukuje osoby wykonującej zadania doradcy kluczowego/doradczyni kluczowej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Od kandydatów/kandydatek wymagamy: wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym 2-letniego doświadczenia…

Details

Wybór trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej)

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy/ów w charakterze trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej) do realizacji zadań na rzecz projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach poddziałania 6.3.1 RPO WP 2014-2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie niezbędnych dokumentów szkoleniowych i realizacja zajęć podczas kursu pt. Szkoła Menedżerów Ekonomii Społecznej (SMES) w poszczególnych…

Details

Szukamy Animatora/Animatorki!

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, ktory odpowiadać będzie za realizację zadań animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka…

Details