Seminarium „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?”

Zapraszamy do dyskusji o transparentności w zamówieniach publicznych. Czy standardy przejrzystości odpowiadają oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce? Czy pozwalają obywatelom na skuteczną kontrolę? Jakie zmiany w tej kwestii zapowiada ogłoszony 24 stycznia br. projekt nowego prawa zamówień publicznych? Porozmawiamy o tym w gronie decydentów, zamawiających, wykonawców i zagranicznych ekspertów. W trakcie panelu eksperckiego…

Details

Pracownik socjalny w CIS Gdańsk

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIS GDAŃSKTowarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Pracownika socjalnego do Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizowanego projektu „W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Wymagania:…

Details

Asystent osoby bezdomnej

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Osoby Bezdomnej; Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało: tworzenie i realizacja wspólnie z klientem Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, motywowanie klienta w podejmowaniu działań mających na celu poprawę i zmianę jego sytuacji socjalno – bytowej oraz monitorowanie i ewaluacja pracy z beneficjentem…

Details