Wybór miejsca realizacji sesji wyjazdowej dla SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej)

Miejsce i sposób składania ofert 1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej Al. Niepodległości 778 81-805 Sopot Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) lub e-mail: mgawiuk@caritas.pl lub FAX: 58 551 57 46 2. Termin złożenia…

Details

Otwarte konkursy ofert – Gdańsk

Otwarty konkurs ofert z zakresu rozwoju społecznego !  Na podstawie Zarządzenia nr 1042/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i…

Details

Wybór trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej)

Termin składania ofert do dnia 11-07-2018 Miejsce i sposób składania ofert 1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej Al. Niepodległości 778 81-805 Sopot Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) lub e-mail: mgawiuk@caritas.pl lub FAX: 58…

Details

Nabór osób na stanowisko doradcy kluczowego/doradczyni kluczowej

Fundacja Pokolenia poszukuje osoby wykonującej zadania doradcy kluczowego/doradczyni kluczowej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Od kandydatów/kandydatek wymagamy: wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym 2-letniego doświadczenia…

Details

Wybór trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej)

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy/ów w charakterze trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej) do realizacji zadań na rzecz projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach poddziałania 6.3.1 RPO WP 2014-2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie niezbędnych dokumentów szkoleniowych i realizacja zajęć podczas kursu pt. Szkoła Menedżerów Ekonomii Społecznej (SMES) w poszczególnych…

Details