Oferta pracy – Animator/Animatorka

Zadaniem Animatora jest pobudzanie lokalnej społeczności do działania oraz jej integrowanie. Jest to osoba, która ma najbliższy kontakt ze społecznością dzielnicy, potrafi dostrzec potencjał jej mieszkańców i zachęcić ich do skorzystania z niego. Ponadto promuje pośród nich postawę obywatelską. Poprzez bliski kontakt, poznaje potrzeby społeczności lokalnej. Animator będzie odpowiedzialny za aktywizację społeczną środowiska poprzez proponowanie…

Details

Rozeznanie rynku – spotkanie sieciujące

Rozeznanie rynku z dnia 18 marca 2019 r. Dotyczące poprowadzenia spotkania sieciującego (w dniach 28-29.03.2019 r.)  dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie marketingu/ sprzedaży, technik sprzedażowych w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną…

Details

Zapytanie ofertowe – wydruk

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usług wydruku oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń stacjonarnych.

POBIERZ

TISE szuka doradcy ds. pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 25 lat. Dziś jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów ekonomii społecznej. Od roku 2008 TISE aktywnie udziela pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz mikro, małych i średnich firm. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: Analityk – Doradca ds. podmiotów ekonomii społecznej Miejsce pracy:…

Details