Zawiadomienie o wyborze oferenta – 1/OWES/PP/2018

Uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/OWES/PP/2018 – Kompleksowa usługa doradcza w zakresie opracowania dokumentu – dwóch strategii CSR w wraz z mapą interesariuszy w oparciu o wymagania standardu ISO 26000 w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie…

Details

Zapytanie ofertowe – Specjalista/specjalistka ds. procesu akredytacji

W związku z realizacją projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu nadzoru i monitorowania nad akredytowanymi OWES, zapytanie obejmuje: opracowanie i aktualizację narzędzi audytu wykorzystywanych w procesie akredytacji OWES, w tym metodologii…

Details

Zapytanie ofertowe – doradztwo branżowe (branża gastronomiczna)

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego branżowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia doradztwa z obszaru branży gastronomicznej.

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – doradztwo branżowe (branża turystyczno – hotelarska)

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego branżowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia doradztwa z obszaru branży turystyczno – hotelarskiej.

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – szkolenie dla branży hotelarsko – gastronomicznej

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń z obszaru branży hotelarsko – gastronomicznej.

POBIERZ TREŚĆ

Baza Konkurencyjności – Opracowanie dwóch Strategii CSR

Zachęcamy do składania ofert, w ramach których zgłoszą Państwo – Opracowanie dwóch Strategii CSR wraz z mapą interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) Termin składania ofert do dnia 22-01-2018 Miejsce i sposób składania ofert 1. Termin składania…

Details

Oferta pracy – Asystent/Asystentka Osoby Uczestniczącej

Fundacja Pokolenia zachęca do składania CV w odpowiedzi na poniższą ofertę pracy. Nabór osób na stanowisko asystenta/-ki osoby uczestniczącej w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od kandydatów/kandydatek wymagamy: – wykształcenia średniego Wymagania dodatkowe: – umiejętność skutecznego komunikowania się – umiejętność współpracy z ludźmi…

Details