Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej – Szczecin 2013

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej – OSES 2013 będą odbywały się w dniach 19 i 20 września 2013r. w Szczecinie i Nowym Warpnie. Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:  http://fise.home.pl/formularz/oses