OWES

Zapytanie ofertowe – usługa księgowa

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi księgowej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. Zapytanie ofertowe – usługi księgowe

OWES

Zapytanie ofertowe – formalno-prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania PS

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu formalno-prawnych aspektów prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.   Zapytanie ofertowe – Lustracja społdzielni socjalnej

OWES

Zapytanie ofertowe – formalno-prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania NGO z dział. gosp.

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu formalno-prawnych aspektów prowadzenia i funkcjonowania NGO z działalnością gospodarczą. Zapytanie ofertowe – Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania NGO z dzialalnością gospodarczą.

OWES

Zapytanie ofertowe – postawy księgowości w PES i PS

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu podstaw księgowości w PES, w tym PS. Zapytanie ofertowe – podstawy księgowości w PES i PS.

OWES

Zapytanie ofertowe – podstawy księgowości w SPS

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu podstaw księgowości w spółdzielniach socjalnych. Zapytanie ofertowe – podstawy księgowości w SPS.

OWES

Zapytanie ofertowe – lustracja spółdzielni socjalnej

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu tworzenia biznesplanu dla PES i PS. Zapytanie ofertowe – Lustracja społdzielni socjalnej

OWES

Zapytanie ofertowe – tworzenie biznesplanu

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu tworzenia biznesplanu dla PES i PS. Zapytanie ofertowe – Tworzenie biznesplanu

Poznaj Certyfikat Kompetencji Informatycznych – nie tylko dla zaawansowanych – 20.12.

Zapraszamy na Dzień Otwarty Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (ECCC) ECCC to certyfikat, który określa kompetencje użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego aż po ekspercki. Do wyboru są różne moduły. Po kursie ECCC uczestnik może podejść do egzaminu, a po jego zaliczeniu otrzymuje certyfikat ECCC. Zaletą egzaminów ECCC jest ich wysoka zdawalność oraz zwiększenie szans…

OWES

Zapytanie ofertowe – wykonanie filmu

W załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe –dotyczące  wykonania filmu reklamowego wyłonionym laureatom konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, POBIERZ

Jak planować finanse organizacji by nie popłynąć – Gra o zysk 12.12.

“Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej”, ale liczyć powinien umieć każdy, a zwłaszcza przedsiębiorca czy menadżer zarządzający organizacją. Chcąc odpowiedzialnie prowadzić biznes musisz świadomie planować finanse i z wyprzedzeniem odpowiadać sobie na takie pytania: Ile produktów sprzedasz? Z jaką marżą? Czy przewidujesz duże koszty? W jakiej wysokości i kiedy je poniesiesz ? O…