Spotkanie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

VII spotkanie partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy odbędzie się 18 października 2017 r. w sali Herbowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Program spotkania 9.30 – 10.00    Rejestracja gości 10.00 – 10.10    Przywitanie uczestników Joanna Witkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 10.10 – 11.10    Praktyka wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Jan…

Ułatwienia dla Spółdzielni od 2018 roku!

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. To rządowa propozycja. Łatwiej będzie spółdzielnie zakładać i prowadzić. Przypominamy, jakie zmiany zaplanowano. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu pod koniec sierpnia 2017 r. Już na pierwszym wrześniowym posiedzeniu rozpoczęto pracę nad tym przedłożeniem. Ustawa…