OWES

Zapytanie ofertowe – „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą”

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą” POBIERZ Informacja o wyniku postępowania dot. usługi szkoleniowej z tematu „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarzadowych z działalnością gospodarczą”.…

OWES

Zapytanie ofertowej – „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych”

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych” POBIERZ Informacja o wyniku postępowania dot. usługi szkoleniowej z tematu „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych”. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1065660

OWES

Zapytanie ofertowe – „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych”.

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych”. POBIERZ Informacja o wyniku postępowania dot. usługi szkoleniowej z tematu „Formalno prawne aspekty prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych”. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1065675