Porozmawiajmy o innowacjach – spotkanie 1.12.

Zapraszamy na spotkanie z Kubą Wygnańskim*, które odbędzie się 1 grudnia o godz. 10:00 w Fundacji Gdańskiej. Kuba Wygnański zainicjuje rozmowę o innowacjach społecznych przywołując przykłady w których miał okazję uczestniczyć oraz zainspiruje do działania. Kuba Wygnański – Socjolog, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80-tych działacz “Solidarności” i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in.…

GPS Gotowość Praca Samodzielność FOSA

To działanie skierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym którzy potrzebują wsparcia społecznego i zawodowego. W ramach projektu uczestnicy mogą min. korzystać ze wsparcia psychologa, psychiatry, konsultanta uzależnień, psychoterapeuty. Organizowane są też zajęcia grupowe w formie treningów umiejętności społecznych. Udział jest bezpłatny. Potrzebujesz tego rodzaju wsparcia? Zapraszamy do kontaktu osobistego w każdy czwartek…

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona dziś przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych…

Szkolenie “Animacja czasu wolnego i podstawy pracy z dziećmi”

Gdański Tydzień Wolontariatu to wspólna inicjatywa wielu organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które już od pół roku debatują nad jego formą i programem. Celem Tygodnia jest promowanie idei wolontariatu i integracja gdańskiego środowiska wolontariuszy. Nie zabraknie też inicjatyw edukujących i inspirujących do rozwoju. Chcesz poznać pracę animacyjną od podstaw? Zapraszamy na praktyczne warsztaty, które wzbogacą…

Nabór partnerów w ramach Działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”

Nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego w ramach Działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej. Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach…

III Pomorskie Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 8.12.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – zapraszają do udziału w „III Pomorskim Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej”. (Zaproszenie w załączeniu). Tegoroczne Forum poświęcone będzie prezentacji „Pomorskiego Modelu Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno – Zawodowej osób pozostających bez pracy” wypracowanego w ramach niniejszego…