OWES

Zapytanie ofertowe – postawy księgowości w PES i PS

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu podstaw księgowości w PES, w tym PS. Zapytanie ofertowe – podstawy księgowości w PES i PS.

OWES

Zapytanie ofertowe – podstawy księgowości w SPS

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu podstaw księgowości w spółdzielniach socjalnych. Zapytanie ofertowe – podstawy księgowości w SPS.

OWES

Zapytanie ofertowe – lustracja spółdzielni socjalnej

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu tworzenia biznesplanu dla PES i PS. Zapytanie ofertowe – Lustracja społdzielni socjalnej

OWES

Zapytanie ofertowe – tworzenie biznesplanu

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu tworzenia biznesplanu dla PES i PS. Zapytanie ofertowe – Tworzenie biznesplanu