Księgowość fundacji i stowarzyszeń – szkolenie 26.01.

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. Księgowość fundacji i stowarzyszeń – metoda uproszczona.   Zakres szkolenia: Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji – omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w ngo. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych .…

Horyzont Zawodowy – projekt dla osób po 30 roku życia

Projekt adresowany jest do 80 niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego po 30 roku życia, którzy należą do jednej z poniższych grup: – kobiety, – osoby w wieku 50+, – osoby z niepełnosprawnościami, – osoby długotrwale bezrobotne, – osoby z wykształceniem najwyżej średnim. Fundacja Gospodarcza zapewnia kompleksowe wsparcie psychologiczne i merytoryczne w postaci: indywidualnego poradnictwa zawodowego, warsztatów podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe (Komunikacja…

OWES

Baza Konkurencyjności – Opracowanie dwóch Strategii CSR

Zachęcamy do składania ofert, w ramach których zgłoszą Państwo – Opracowanie dwóch Strategii CSR wraz z mapą interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) Termin składania ofert do dnia 22-01-2018 Miejsce i sposób składania ofert 1. Termin składania…

Twórz klastry, partnerstwa, franczyzy! PO WER 2.9

Pod koniec stycznia otworzony zostanie nabór wniosków na tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.02.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w…

Granty na innowacje społeczne

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje obecnie projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno organizacje i instytucje, jak też osoby fizyczne. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu na innowacyjne rozwiązania w wysokości ok.…