Bezpłatne, certyfikowane szkolenia z obsługi komputera

Organizatorzy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu kompetencji TIK, które będą odbywać się w woj. pomorskim. Priorytetowo są traktowane m.in. pracownicy podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu! Podkreślamy, iż udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny! Każda zainteresowana osoba, otrzyma wsparcie w postaci: szkoleń komputerowych na…

Szkolenie z prawnikiem – 13.02.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące zmian prawnych związanych z działalnością NGO. Na spotkaniu przedstawione zostaną aspekty prawne dotyczące działalności NGO: Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności  i co wynika z jej przepisów, a ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Czym jest ułomna osobowość prawna stosowana w stowarzyszeniach zwykłych i dlaczego data 20 maja 2018…