Kolejne przedłużenie naboru wniosków – czas do 30 kwietnia!

Prezydent Miasta Gdańska na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia 9 stycznia 2017r. zawiadamia o przedłużeniu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla: a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku, c)    Gdańskiego Społecznika Roku Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 141/304/18 z dn. 13 lutego 2018 r. podjął decyzję w sprawie przyjęcia projektu zamiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Zmiany w RPO WP wynikają z przesłanek określonych w: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej dnia 14 lutego…

przedsiębiorca odpowiedzialny

„Rynek zamówień publicznych ONZ w zasięgu polskich firm” – 1.03.

Spotkanie ma na celu przybliżyć przedsiębiorcom możliwości uczestnictwa w przetargach organizowanych przez organizacje systemu ONZ oraz przekazania informacji na temat możliwości wparcia przez nasze instytucje działań w tym zakresie. Uprzejmie informujemy, że w/w rynek jest otwarty dla polskich firm, ONZ realizuje zamówienia w wielu obszarach (od zapotrzebowania na sprzęt biurowy, usługi zarządcze, IT, po dostawy…