OWES

Wybór trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej)

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy/ów w charakterze trenerów SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej) do realizacji zadań na rzecz projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach poddziałania 6.3.1 RPO WP 2014-2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie niezbędnych dokumentów szkoleniowych i realizacja zajęć podczas kursu pt. Szkoła Menedżerów Ekonomii Społecznej (SMES) w poszczególnych…

akses

Skrzynka pocztowa AKSES

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż, została utworzona skrzynka poczty elektronicznej – kontakt.akses@mrpips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dobra Robota jako właśnie taki Ośrodek zachęca do korzystania z udostępnionego adresu. Zależy nam na wysokich standardach i poznawaniu konstruktywnych opinii dotyczących naszych działań. Utworzenie skrzynki  wynika wprost ze…