Spotkanie dotyczące systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej – 18.03.

Informujemy, że trwają Konsultacje opracowania przedstawiającego założenia koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej, który powstaje w ramach projektu pn. “zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”, realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym w ramach PO WER (działanie 2.9 pn. rozwój ekonomii społecznej”).  Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu…