OWES

Zapytanie ofertowe – wydruk

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usług wydruku oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń stacjonarnych.

POBIERZ