OWES

Zapytanie ofertowe – usługi marketingowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizacje dwóch usług marketingowych „szytych na miarę” dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ

OWES

Zapytanie ofertowe – zajęcia i materiały

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie niezbędnych materiałów do warsztatów i realizacja zajęć podczas 4 edycji wyjazdowych dot. edukacji o ekonomii społecznej na rzecz uczniów. Wyjazdy mogą być realizowane na terenie całej Polski (jeden obóz w Tatrach, jeden obóz na Mazurach, 2 obozy na ternie woj. Pomorskiego). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia…

OWES

Zapytanie ofertowe – catering

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej). Zajęcia będą organizowane w trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) lub do 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że usługa będzie świadczona dla ok 20 uczestników jednocześnie w okresie realizacji SMES (do 31.12.2019). Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia liczby uczestników SMES. Liczba dni świadczenia…

OWES

Rozeznanie rynku – prowadzenie spotkania sieciującego

Dotyczące poprowadzenia spotkania sieciującego (w dniach 14-15.06.2019 r.) dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie efektywnych sposobów zwiększania zaangażowania pracowników przeprowadzone w formule grywalizacji „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją…