OWES

Zapytanie ofertowe – doradztwo z zakresu zagospodarowania przestrzennego i zmiany użytkowania budynku.

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa z zakresu zagospodarowania przestrzennego i zmiany użytkowania budynku, skierowanego do PES, w tym PS.

POBIERZ