OWES

Zapytanie ofertowe – potykacz i odzież reklamowa.

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi marketingowej “szytej na miarę” (wykonanie produktów marketingowych typu potykacz i odzież reklamowa). POBIERZ