Zapytanie ofertowe – doradztwo finansowo-księgowe

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie specjalistycznego doradztwa z zakresu prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych działalności, w szczególności działalności odpłatnej pożytku publicznego fundacji, dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS). POBIERZ

Program współpracy Miasta Gdańska z NGO 2020

W dniu 24 października 2019 r, podczas XV sesji Rady Miasta Gdańsk uchwalono Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Najważniejszymi zmianami w przyszłorocznym programie jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na współpracę finansową o 13 mln zł do kwoty blisko 72 mln oraz dodanie dwóch nowych zasad współpracy: zasada równości szans i zrównoważonego rozwoju.…

XXV Bursztynowy Mieczyk – nabór wniosków

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że ruszyła jubileuszowa XXV edycja konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! Serdecznie zapraszamy – i zachęcamy – organizacje pozarządowe z całego województwa pomorskiego do wzięcia udziału w tej wyjątkowej edycji. Formularz nominacyjny znajdą Państwo w zakładce „Jak zgłosić NGO”. Prosimy o staranne przygotowanie wniosków. Termin ich złożenia mija 4 listopada 2019 r. o godzinie 12:00. NBM 2019 Zaproszenie do udziału…

II Forum Partnerstwa i Współpracy – 4.11.

Forum jest strategiczną kontynuacją wypracowanego w ciągu ostatnich lat w województwie pomorskim model współpracy organizacji pozarządowych wraz z regionalnym i lokalnymi samorządami, partnerami naukowymi oraz biznesowymi. Jako Pomorskie Forum Międzysektorowe stanowi ono istotne narzędzie dla „poprawy w zakresie współpracy i koordynacji działań, które określiłoby cele strategiczne wspólnych działań na każdym poziomie terytorialnym w zakresie realizacji…

Szkolenie pt. ” Kontakt z mediami. Co zrobić, żeby o nas mówili?” – 27.11.

Miejsce szkolenia:             Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31 Termin:                                    27 listopada  2019r. Godziny szkolenia:             2,5  godziny Rozpoczęcie szkolenia:    16:30-19:00   Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskają większą pewność siebie w kontakcie z mediami. Uczestnicy poznają…

Warsztat – Dbajmy o odporność 16.11.

W imieniu jednego z podmiotów ekonomii społecznej, który obejmujemy wsparcie, Fundacji Holistic, zapraszamy na warsztat: „Dbajmy o odporność”. Na wykładzie zostaną podane zalecenia żywieniowe dla podniesienie odporności. Omówiona zostanie dieta i postępowanie w trakcie choroby. Poruszymy temat specyfiki chorowania dzieci. Odpowiemy m.in. na takie pytania jak: Czy powinno się leczyć stany gorączkowe? Dlaczego infekcje powracają?…