Zapytanie ofertowe – usługi marketingowe

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na wykonanie dwóch usług marketingowych „szytych na miarę” (kaseton LED oraz dwie tablice info/reklamowe), dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS). POBIERZ

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze (branża gastronomiczna)

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usług doradczych (branża gastronomiczna), dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS). POBIERZ