Zapytanie ofertowe – usługi doradcze (sanitarno-epidemiologiczne)

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie specjalistycznych usług doradczych (kwestie sanitarno epidemiologiczne w lokalu gastronomicznym), dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS). POBIERZ  

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze (marketing internetowy)

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie specjalistycznych usług doradczych (marketing internetowy), dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS). POBIERZ

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie specjalistycznych usług doradczych (kwestie formalno prawne dot. likwidacji SpS), dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS). POBIERZ