Kapitałowe inwestycje społeczne – dofinansowane z EFS

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano pierwszych w Polsce innowacyjnych inwestycji o charakterze społecznym (inwestycje typu Social Venture Capital – SVC). Organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym udostępniono znane z rynku kapitałowego instrumenty w postaci venture capital i im pochodne. Sektor ekonomii społecznej nie korzystał dotychczas z takiej formy finansowania. Celem takiego finansowania ekonomii społecznej jest…